Ogłoszenie z dnia 2009-06-17 - Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego.

Data 2009-06-17
Podmiot ogłaszający Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Tytuł Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego.

Suwałki 17.06.2009

ZBM.EM-U/ 1186 /09
                          WYKAZ Nr 2 / 2009
 

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2630 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego.

 
Lp.
Adres

Powierzchnia lokalu

 
/m2/

Nr księgi

wieczystej

Nr geod.

Działki

Okres najmu

 
 

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość stawki wywoławczej

 

/zł/m2/

Informacje dodatkowe

 
 
 
1.
Waryńskiego 27
22,00
45166
10524
do 3 lat
działalność medyczna
15,00 zł/m2 /miesięcznie

Przetarg odbędzie się 9 lipca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie ZBM pok. 337

 
2.
Emilii Plater 26A
23,95
7845
10109
do 3 lat

działalność biurową, usługową, handlową, lub inną nieuciążliwą dla otoczenia

5,00 zł/m2 /miesięcznie

Przetarg odbędzie się 9 lipca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie ZBM pok. 337

 
 

Informacje dodatkowe:

  1. Najemca z tytułu najmu opłacać będzie czynsz płatny z góry do 20 dnia każdego miesiąca.

2.       Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający dzień waloryzacji.

3.       Przedmiotem przetargu będzie miesięczna stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. Koszty eksploatacji przyszły najemca pokrywa odrębnie. Osoba która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych,  zostaje podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki oraz ogłoszony w prasie lokalnej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie ZBM - pok. nr 337 lub telefonicznie pod numerem 0-87 562-83-37.

 

Udostępniający: Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-06-22

Data modyfikacji: 2009-06-22

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-06-22