Ogłoszenie z dnia 2009-05-13 - wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Data 2009-05-13
Podmiot ogłaszający Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Tytuł wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

Suwałki 13.05.2009

ZBM.EM-U/ 955 /09
                          WYKAZ Nr 1/2009
 

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2630 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy:

 
 
Lp.
Oznaczenie
nieruchomości
Pow.
 użytkowa
Opis
 nieruchomości
Stawka netto
czynszu dzierżawny
Uwagi
1
KW SU1S/00062278/4;
Nr geodezyjny 31371/1 
0,0362 ha

Zurbanizowany teren niezabudowany położony w Suwałkach przy ul. Zastawie

0,20 zł/m2 /miesięcznie

nieruchomości gruntowe zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Państwu Jerzemu i Janinie Auron na okres 3 lat bez możliwości trwałej zabudowy i grodzenia działki.

2
KW SU1S/00023969/0

Nr  geodezyjnym 23585 

200 m2
Teren mieszkaniowy położony w Suwałkach przy ul Kolejowej 27
0,25 zł/m2 /roczna

nieruchomości gruntowe zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w celu zapewnienia bezpiecznego dojścia do nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej 27A Pani Halinie Zatorskiej na okres jednego roku.

3
KW 7766
Nr geodezyjnym 20655/1
0,0569 ha
Działka położona w Suwałkach przy ul. Reja
0,20 zł/m2 /miesięcznie

nieruchomości gruntowe zostały przeznaczone do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Panu Markowi Taraszkiewiczowi na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej na sąsiedniej działce.

 
 

Informacje dodatkowe:

1.       Dzierżawca z tytułu dzierżawy opłacać będzie czynsz płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca – dotyczy pozycji 1 i 3, opłata jednorazowa - pozycji 2.

2.       Zmiana wysokości czynszu może być dokonywana raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, ogółem za rok kalendarzowy poprzedzający dzień waloryzacji.

3.       Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych, , zostaje podany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Suwałki oraz ogłoszony w prasie lokalnej.

 

Udostępniający: Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-05-19

Data modyfikacji: 2009-05-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-05-19