Ogłoszenie z dnia 2008-12-15 - Przetarg nr 4/GR/2009 - Wesoła 13

Data 2008-12-15
Podmiot ogłaszający Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Przetarg nr 4/GR/2009 - Wesoła 13

Prezydent Miasta Suwałk

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Suwałki ozn. nr. geod. 11124/1 o powierzchni 0,0745 ha, położonej w Suwałkach przy ul. Wesołej 13, posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW SU1S/00004870/0. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 80 m2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkalno - usługowe. Na nieruchomości znajdują się sieci energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Nabywca zobowiązany będzie do nieodpłatnego znoszenia tych sieci oraz udostępnienia wejścia na grunt w przypadku ich awarii bądź konserwacji.

Cena wywoławcza: 163 000 zł  (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).

Wadium: 16 300 zł. (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych).

Poprzedni przetarg został przeprowadzony w dniu 07 listopada 2008 roku.

 

                    Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2009 roku o godz. 1200  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 w sali nr 146.

 

                      Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości na rachunek Urzędu Miejskiego w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 Bank Pekao S.A. Oddział w Suwałkach w taki sposób, aby komisja przetargowa w dniu 20 stycznia 2009 roku mogła stwierdzić, że wpłata została dokonana.Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

                    W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium nie podlega zwrotowi.

                       Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, pokój nr 141; telefon (0-87) 562-81-41.

 

Uwaga!   Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 05 stycznia 2009 roku w godzinach od 1000 do 1100.

 

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-02-12