Oferta pracy na stanowisku z-ca Kierownika Zespołu Dróg i Mostów - wynik naboru z dnia 2008-07-21

Data 2008-07-21
Stanowisko z-ca Kierownika Zespołu Dróg i Mostów - wynik naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Miejska Dyrekcja Inwestycji w Suwałkach

z-ca Kierownika Zespołu Dróg i Mostów

..........................................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została

zatrudniona Pani Anna Topolska zamieszkała w Suwałkach.

Uzasadnienie:

Przeprowadzona procedura rekrutacyjna wykazała, ze Pani Anna Topolska posiada niezbędną

wiedzę i doświadczenie do wykonywania pracy na ww. stanowisku, co daje gwarancję

prawidłowego wywiązywania się z powierzonych zadań.

21.07.2008r.

Dyrektor

MDI w Suwałkach

Udostępniający: Dyrektor Miejskiej Dyrekcji Inwestycji w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-07-21

Data modyfikacji: 2008-07-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-07-21