Oferta pracy na stanowisku Radcy Prawnego w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 2010-02-10

Data 2010-02-10
Stanowisko Radcy Prawnego w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

                                                        DYREKTOR

                                 ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKLANYCH

                                          16 – 400 Suwałki, ul. Wigierska 32

 

                                                  OGŁASZA NABÓR

                                      NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

                                                RADCY PRAWNEGO

 

1.      Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze

2)      Wpis na listę radców prawnych

3)      3 letnie doświadczenie zawodowe w tym 2 lata przy obsłudze wspólnot mieszkaniowych ,

2.      Do zadań na stanowisku inspektora należy:

1)      Wydawanie opinii prawnych,

2)      Przygotowywanie projektów umów i uchwał zebrań wspólnot mieszkaniowych,

3)      Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta   z zakresu zadań realizowanych przez Zarządu Budynków Mieszkalnych,

4)      Reprezentowanie Gminy Miejskiej Suwałki w sprawach sądowych i administracyjnych w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych,

5)      Reprezentowanie Wspólnot Mieszkaniowych w sprawach sądowych i administracyjnych

3.      Wymagane dokumenty:

1)      Życiorys (CV)

2)      List motywacyjny,

3)      Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,

5)      Kserokopie świadectw pracy,

6)      Zaświadczenie o stanie zdrowia,

7)      Oświadczenie o niekaralności

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul Wigierska 32 pokój 10 lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Budynków Mieszkalnych 16-400 Suwałki ul. Wigierska 32 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Radcy Prawnego” w terminie do dnia   24 luty 2010r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej htp;//bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Wigierska 32.

Dokumenty (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz.1458).

 

Suwałki, dnia    10 .02 .2010r.             

                                                             Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

                                                                            inż. Piotr Marian Luto

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych inż. Piotr Marian Luto

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2010-02-11

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2010-02-11

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2010-02-11