Komunikat

Data 2008-06-19
Stanowisko Podinspektora w Referacie świadczeń alimentacyjnych Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Inspektora w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach - "KOMUNIKAT"
Prezydent Miasta Suwałk unieważnia ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska  
 urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Suwałkach tj. na:
a)     inspektora w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej,
b)    podinspektora w Referacie świadczeń alimentacyjnych Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej,
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 11.06.2008 r. oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
 
               Unieważnienie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Suwałkach podyktowane jest przyjętą przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej poprawką umożliwiającą prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach.
               W konsekwencji zbędne jest tworzenie nowych stanowisk urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach dla wypłaty powyższych świadczeń.
 
                Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną bez otwierania zwrócone ich nadawcom.

Udostępniający: Adam Karczewski - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-06-19

Data modyfikacji: 2008-06-19

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-06-19