Oferta pracy na stanowisku ispektora w Dziale Lokalowym Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 2009-01-12

Data 2009-01-12
Stanowisko ispektora w Dziale Lokalowym Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

DYREKTOR
ZARZĄDU BUDYNKÓW MIESZKLANYCH

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 10

 
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

INSPEKTORA W DZIALE LOKALOWYM

 

1.      Wymagania niezbędne:

1)      Wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze

2)      Znajomość obsługi komputera,

2.      Do zadań na stanowisku inspektora należy:

1)      Weryfikacja wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w świetle obowiązujących przepisów,

2)      Analiza możliwości zaspokajania potrzeb ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego,

3)      Obsługa i współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową,

4)      Opracowywanie wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu ,

5)      Przygotowywanie korespondencji na wystąpienia petentów,

6)      Uczestniczenie w przedsięwzięciach dotyczących gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Suwałki,

3.      Wymagane dokumenty:

1)      Życiorys (CV)

2)      List motywacyjny,

3)      Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)      Kserokopia dyplomu poświadczającego wykształcenie,

5)      Kserokopie świadectw pracy,

6)      Zaświadczenie o stanie zdrowia,

7)      Oświadczenie o niekaralności

 Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul Noniewicza 10 pokój 324 lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Budynków Mieszkalnych 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 10 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Dziale Lokalowym” w terminie do dnia 22 stycznia 2009r.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej htp;//bip.um.suwalki.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach ul. Noniewicza 10.

Dokumenty (życiorys, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r., Nr 223, poz.1458).

 

Suwałki, dnia 12. 01.2009r.             

 
 

                                                             Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

                                                                            inż. Piotr Marian Luto

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: inż. Piotr Marian Luto - Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2009-01-13

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2009-01-13

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2009-01-13