Zgłoszenie zmiany danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych takich jak:
 1. nazwa stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby,
 2. imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 3. imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 4. informacje o regulaminie działalności i jego zmianach,
 5. informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego,
 6. informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego,
 7. imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego,
 8. informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru,

załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany.

Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej.

Efekt załatwienia sprawy Wpis zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Kogo dotyczy
Osoby reprezentujące stowarzyszenie zwykłe - przedstawiciel albo zarząd.

Czas realizacji
Organ nadzorujący dokonuje wpisu zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zmiany danych.

Wymagane dokumenty
 • Wniosek

Opłaty
Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy.

Podstawy prawne
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach. Tekst jednolity (Dz. U. z 2020 r., poz. 2261, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów. (Dz. U. z 2016 r., poz. 644, z późn. zm.)

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa

Urząd Miejski w Suwałkach
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 562 82 01

Miejsce przyjmowania dokumentów:
Urząd Miejski w Suwałkach
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki

Parter, pokój nr 5 - Kancelaria Ogólna

Godziny przyjmowania dokumentów:
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 15.30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne


Wypełnione dokumenty można wysłać jako załączniki do pisma ogólnego do urzędu dostępnego w ePAUP

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Szyszko - Kierownik Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Anna Szulc

Data modyfikacji: 2023-03-27

Opublikował: Anna Szulc

Data publikacji: 2021-05-13