26/2017 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 2017

Lp.

KARTA INFORMACYJNA

Numer karty/rok

26/2017

2.

Rodzaj dokumentu

Prognozy oddziaływania na środowisko

Temat dokumentu

Inne

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: M. Reja, Tysiąclecia Litwy i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach

Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu

Zakres zgodny z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku (…)(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami)

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: podlaskie

Powiat i gmina: miasto Suwałki

Znak sprawy

AGP-RU.6721.41.14.2017

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Suwałkach – Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, Referat Urbanistyki

Data dokumentu

15.09.2017

10.

Dokument zatwierdził

 

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Suwałkach,  Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, ul.Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, e-mail: org@um.suwalki.pl  

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

www.bip.um.suwalki.pl

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

25/2017

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

11.10.2017

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18.

Uwagi

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany pozytywnie przez RDOŚ w Białymstoku (opinia z dnia 05.12.2016 r., znak pisma: WSTI.411.1.26.2016.DKV) i PPIS w Suwałkach (znak pisma NZ.4462.57.2016, opinia nr 23/U/NZ/16 z dnia 29.11.2016 r.).

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2017-10-11

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2017-10-11

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2017-10-11