Sprawozdanie Kom. Rew. za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach
za I półrocze 2015 r.

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2015-08-03

Data modyfikacji: 2015-08-03

Data publikacji: 2015-08-03