Protokół nr 12/2015 KF-B

Data wydania 2015-10-22
Numer 12/2015
Protokół nr 12/2015
posiedzenia Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 22 października 2015 r.

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2015-11-26

Data modyfikacji: 2015-11-26

Data publikacji: 2015-11-26