Telefony alarmowe i pomocowe

T E L E F O N Y    A L A R M O W E  

 

           112 - Telefon Ratunkowy

562 80 11  – Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
           999 - Pogotowie Ratunkowe,
           998 - Straż Pożarna,
           997 - Policja, 

           986 -  Straż Miejska
  567 27 00 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne,
           993 - Pogotowie Ciepłownicze,
           992 - Pogotowie Gazowe,
           991 - Pogotowie Energetyczne,
            

 

I N S T Y T U C J E   N I O S Ą C E   P O M O C

 

 

 0800 106 226 -  Bezpłatna infolinia 

       564 15 48 -  Koordynator ds. bezdomności i żebractwa

               

       566 38 97    - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

       569 62 40    - Podlaskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Markot"

       566 44 02    - Polski Komitet Pomocy Społecznej

       800 137 200 - Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych

       565 28 91    - Dział Pomocy Kryzysowej  (MOPS)

       Caritas Parafii Rzymskokatolickiej św. Aleksandra - ul. E. Plater 2A

Udostępniający: Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Żukowski

Data wytworzenia: 2016-05-31

Wprowadzający: Grzegorz Żukowski

Data wprowadzenia: 2008-12-31

Data modyfikacji: 2016-05-31

Opublikował: Grzegorz Żukowski

Data publikacji: 2008-12-31