Tekst przemówienia prezydenta Suwałk Józefa Gajewskiego

Tekst przemówienia prezydenta Suwałk Józefa Gajewskiego, które miało być wygłoszone 3 maja 2006 roku w czasie regionalnych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Na wygłoszenie tego przemówienia nie zgodził się wicewojewoda podlaski Jarosław Schabieński- przewodniczący Komitetu Honorowego regionalnych Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Suwałkach.

Szanowni Państwo,
Święto Konstytucji 3 Maja to jedno z tych świąt, które powinny jednoczyć Polaków, również suwalczan. Bez wspólnej pamięci i symboli wspólnota narodowa, a również nasza lokalna nie przetrwa. Tą oczywistą prawdę rozumieli nasi przodkowie, gdy przed dwustu piętnastu laty szlachcic wspólnie z magnatem i mieszczaninem wiwatowali po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Oni zrozumieli, że tylko wspólnie działając, jednocząc się ponad podziałami- w końcu osiemnastego wieku większymi niż współcześnie- tylko wspólnie działając pro publico bono mogą uratować dobro najwyższe- Polskę. I do tych wspólnych dążeń jednoczących Polaków ponad podziałami odwoływano się już w wolnej Ojczyźnie w 1919 roku, gdy ustanowiono święto Konstytucji 3 Maja.
Wyciągnijmy teraz naukę z naszej historii, również my – suwalczanie. Suwałki są wspólne i bezpartyjne. Kluczem do współpracy powinno być dobro mieszkańców Suwałk. Twórzmy więzi społeczne, budujmy wspólnotę obywatelską, w której obywatel nie szuka przeciwników. Patrzy w przeszłość, ale i w przyszłość swojej wspólnoty. W społeczeństwie obywatelskim uczmy się bycia razem, nie w tłumie, który zaraz się rozejdzie, lecz w społeczności powiązanej wspólnym działaniem i wzajemnymi zobowiązaniami bo rząd powinien pomagać jedynie w tym, czego obywatele działający w samorządach, skupieni w organizacjach pozarządowych nie zrobią sami. Rząd nie powinien mieszać się w nic, co obywatele potrafią zrobić lepiej.
Jednym z podstawowych warunków powstania społeczeństwa obywatelskiego są wspólne korzenie, wspólna historia. To pobudza patriotyzm. Bez dbałości o patriotyzm nie można stworzyć społeczeństwa obywatelskiego bo działania obywatelskie i patriotyczne są sobie bliskie. W obu przypadkach celem naszym jest działanie na rzecz dobra wspólnego, a nie interesu prywatnego.
I dlatego samorząd suwalski stara się dbać o wychowanie patriotyczne. Organizujemy szereg działań adresowanych do młodzieży i dorosłych mieszkańców Suwałk. A wkrótce ta działalność zostanie jeszcze bardziej rozbudowana. Za pięć dni podpisujemy porozumienie o współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. W rocznicę zakończenia drugiej wojny światowej na dziedzińcu suwalskiego ratusza zostanie otwarta wystawa o jednym z najtragiczniejszych w historii wydarzeń jakie miały miejsce w naszym regionie czyli o obławie z lata 1945 roku.
Przygotowujemy inne działania, które pozwolą poznać rzetelną i całościową, a nie wyrywkową prawdę
o wydarzeniach sprzed ćwierćwiecza bo przecież przeszłość należy do nas wszystkich, nie można nią manipulować, przeinaczać, nie można jej dzielić bo prawda jest tylko jedna. Historia nie jest po to by piętnować czy chwalić kogoś lecz po to by tłumaczyć.
Powiem krótko- jako suwalczanie mamy różne spojrzenia na wiele spraw ale wierzę, że cel mamy wspólny- bardziej dostatnie i godne życie suwalczan oraz piękniejsze i atrakcyjniejsze nasze miasto. Ja na pewno zrobię wszystko by tworzyć w Suwałkach społeczeństwo obywatelskie, zrobię wszystko by nasze miasto było przyjemniejszym i wygodniejszym do życia dla jego mieszkańców.

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-31

Data modyfikacji: 2008-12-31

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-31