Kontakt:

ul. Sportowa 24, 16-400 Suwałki 

Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych (PON) - tel/fax (0-87) 566-34-19   

administracja - tel. (0-87) 563-00-83,

www:   www.osrodek.suwalki.pl

 

Osoba reprezentująca jednostkę:

Marzena Burzycka - kierownik Ośrodka

 

Godziny pracy:

punkt konsultacyjny: ul. T. Noniewicza 91:

porady prawne: wtorek, godz. 12.00-14.00

porady psychologa: środa, godz. 15.15-17.15; czwartek, godz. 15.30-17.30

telefon zaufania: 800 137 200 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: godz. 7.00-10.00, 17.00-20.00, środa: godz. 12.00-15.00, 17.00-20.00)


Charakterystyka obiektu:

Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych jest czynny całą dobę, dysponuje  20 łóżkami, posiada wyodrębnione pomieszczenia dla:

  • mężczyzn,
  • kobiet,
  • nieletnich,
  • izolatkę.

W skład Ośrodka wchodzą: Pogotowie dla Osób Nietrzeźwych, Noclegownia, Punkt Konsultacyjny, Telefon Zaufania. Prowadzone jest wsparcie motywacyjno-terapeutyczne, duchowe.

 

Pomoc udzielana jest osobom z terenu Miasta Suwałki:

1. w stanie nietrzeźwości,

2. bezdomnym, wykluczonym społecznie,

3. uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,

4. uwikłanym w przemoc w rodzinie.

 

Ośrodek współdziała z właściwymi komisjami ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, poradniami odwykowymi, Szpitalem Wojewódzkim, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi, których działalność ma na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i jego skutkom, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Metryka strony

Udostępniający: Agnieszka Szyszko - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Tyczkowski

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data wprowadzenia: 2008-12-17

Modyfikujący: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2016-01-28

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2008-12-17