Ogłoszenie z dnia 2012-04-02 - Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste - Armii Krajowej, Młynarskiego, Mereckiego, Waryńskiego, Kościuszki

Data 2012-04-02
Podmiot ogłaszający Prezydent Miasta Suwałk
Tytuł Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste - Armii Krajowej, Młynarskiego, Mereckiego, Waryńskiego, Kościuszki

PREZYDENT MIASTA SUWAŁK działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz. 651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 kwietnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1 na tablicy ogłoszeń wywieszony został na okres 21 dni (od 02.04.2012r. do 23.04.2012r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Suwałki i Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste (Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk Nr 409/2012 z dnia 02.04.2012 roku). Dotyczy działek położonych w Suwałkach przy ul. Armii Krajowej, Młynarskiego, Mereckiego, Waryńskiego i Kościuszki.

Udostępniający: Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2012-04-03

Data modyfikacji: 2012-04-03

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2012-04-03