Przetarg na sprzedaż urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni SOSW Nr 1 w Suwałkach

 

OGŁOSZENIE

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach, ul. Przytorowa 8 ogłasza publiczny, nieograniczony przetarg w formie ofert pisemnych na sprzedaż urządzeń stanowiących wyposażenie kotłowni SOSW nr 1 zamontowanych w 1998 roku.

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Pani Barbara Pietraszewska, tel. 87 566-29-53 w. 27.

2. Oferty należy składać w siedzibie SOSW nr do dnia 30 listopada 2010r. do godz. 14.30 .

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 grudnia 2010r. o godz. 9.00.

4. Przewiduje się możliwość składania ofert częściowych, każde urządzenie wymienione w załączniku nr 1 do umowy stanowi osobną część.

5. Projekt umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i warunki udziału w przetargu określa załącznik do ogłoszenia, który można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie SOSW nr 1 w godzinach od 9.00 do 14.00.

6. Kryterium wyboru oferty – cena 100%.

 

Ogłoszenie wraz z projektem umowy, opisem przedmiotu sprzedaży i warunkami udziału w przetargu zamieszczone zostało na stronie internetowej Sprzedającego –  www.soswnr1.suwalki.internetdsl.pl oraz w BIP na stronie UM Suwałki – www.um.suwalki.pl

 

Udostępniający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Czupryński

Wprowadzający: Andrzej Czupryński

Data wprowadzenia: 2010-11-03

Data modyfikacji: 2010-11-03

Opublikował: Andrzej Czupryński

Data publikacji: 2010-11-03