26/2020 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 2020

26/2020 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 2020

p.

KARTA INFORMACYJNA

1.

Numer karty/rok

26/2020

2

Rodzaj dokumentu

Polityki, strategie, plany lub programy

3.

Temat dokumentu

Inne

4.

Nazwa dokumentu

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego uzbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej w Suwałkach

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu

Obejmuje teren położony uzbiegu ulic Bakałarzewskiej i Grunwaldzkiej w Suwałkach. Zakres planu zgodny z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podsumowanie zgodne z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: podlaskie

Powiat i gmina: miasto Suwałki

7.

Znak sprawy

Uchwała nr XXV/328/2020

8.

Dokument wytworzył

Prezydent Miasta Suwałk

9.

Data dokumentu

30.09.2020 r.

10.

Dokument zatwierdził

Rada Miasta w Suwałkach

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

30.09.2020 r.

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Suwałkach,  ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, e-mail: org@um.suwalki.pl  

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Uchwała: www.bip.um.suwalki.pl

Podsumowanie: www.bazaoos.gdos.gov.pl

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

25/2019, 26/2019,17/2020, 18/2020

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

09.11.2020 r.

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18.

Uwagi

Uchwała w sprawie planu została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4244 w dniu 8 października 2020 r., wchodzi w życie z dniem 23.10.2020 r.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakubanis

Data wytworzenia: 2020-11-09

Wprowadzający: Joanna Jakubanis

Data modyfikacji: 2020-11-10

Opublikował: Joanna Jakubanis

Data publikacji: 2020-11-09