1/2018 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 2018

Lp.

KARTA INFORMACYJNA

1.

Numer karty/rok

1/2018

2.

Rodzaj dokumentu

Polityki, strategie, plany lub programy

3.

Temat dokumentu

Inne

4.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: M. Reja, Tysiąclecia Litwy i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach wraz z pisemnym podsumowaniem prac nad dokumentem.

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu

Obejmuje teren między ulicami: M. Reja, Tysiąclecia Litwy i Gen. K. Pułaskiego w Suwałkach. Zakres planu zgodny z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podsumowanie zgodne z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: podlaskie

Powiat i gmina: miasto Suwałki

7.

Znak sprawy

Uchwała nr XL/510/2017

8.

Dokument wytworzył

Prezydent Miasta Suwałk

9.

Data dokumentu

28.12.2017

10.

Dokument zatwierdził

Rada Miasta w Suwałkach

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

28.12.2017

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Suwałkach,  ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, e-mail: org@um.suwalki.pl  

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Uchwała: www.bip.um.suwalki.pl

Podsumowanie: brak

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

25/2017, 26/2017

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

16.01.2018

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18.

Uwagi

Uchwała w sprawie planu została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4841 z dnia 29 grudnia 2017 r., plan wchodzi w życie z dniem 15.01.2018 r.

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Sylwia Zadrożna

Data wytworzenia: 2018-01-16

Wprowadzający: Sylwia Zadrożna

Data modyfikacji: 2018-01-16

Opublikował: Sylwia Zadrożna

Data publikacji: 2018-01-16