1/2024 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 2024

Lp.

KARTA INFORMACYJNA

1.

Numer karty/rok

1/2024

2

Rodzaj dokumentu

Polityki, strategie, plany lub programy

3.

Temat dokumentu

Inne

4.

Nazwa dokumentu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Utratą, Sportową, Walerego Romana i terenem kolejowym w Suwałkach.

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

Obejmuje rejon ograniczony ulicami: Utratą, Sportową, Walerego Romana i terenem kolejowym w Suwałkach. Zakres planu zgodny z art. 15 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym. Podsumowanie zgodne z art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: podlaskie

Powiat i gmina: miasto Suwałki

7.

Znak sprawy

Uchwała nr LXIV/841/2023

8.

Dokument wytworzył

Prezydent Miasta Suwałk

9.

Data dokumentu

29.11.2023

10.

Dokument zatwierdził

Rada Miasta w Suwałkach

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

29.11.2023

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Suwałkach,  ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, e-mail: org@um.suwalki.pl  

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Uchwała: www.bip.um.suwalki.pl

Podsumowanie: www.bazaoos.gdos.gov.pl

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

26/2023, 27/2023

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

3.01.2024

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18.

Uwagi

Uchwała w sprawie planu została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz.6402 w dniu 8 grudnia 2023 r., plan wchodzi w życie z dniem 23.12.2024 r.

 

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Leszczyński

Data wytworzenia: 2024-01-03

Wprowadzający: Bogdan Leszczyński

Data modyfikacji: 2024-01-03

Opublikował: Bogdan Leszczyński

Data publikacji: 2024-01-03