7/2023 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 2023

Lp.

KARTA INFORMACYJNA

1.

Numer karty/rok

7/2023

2.

Rodzaj dokumentu

Projekty polityk, strategii, planów lub programów

3.

Temat dokumentu

Inne

4.

Nazwa dokumentu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Tadeusza Kościuszki, 24 Sierpnia i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach.

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu

Obejmuje teren ograniczony ulicami Tadeusza Kościuszki, 24 Sierpnia i rzeką Czarną Hańczą w Suwałkach. Zakres zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: podlaskie

Powiat i gmina: miasto Suwałki

7.

Znak sprawy

AGP-RU.6721.27.4.11.2023

8.

Dokument wytworzył

Prezydent Miasta Suwałk

9.

Data dokumentu

16.01.2023

10.

Dokument zatwierdził

 

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Suwałkach,  Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, e-mail: org@um.suwalki.pl  

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

8/2023

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

9.02.2023

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18.

Uwagi

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany pozytywnie przez RDOŚ w Białymstoku (opinia z dnia 1.12.2022 r., znak pisma: WSTI.410.1.32.2022.DKV) i PPIS w Suwałkach (znak pisma NZ.0522.23.2022, z dnia 29.11.2022 r.)

 

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Leszczyński

Data wytworzenia: 2023-02-09

Wprowadzający: Bogdan Leszczyński

Data modyfikacji: 2023-02-09

Opublikował: Bogdan Leszczyński

Data publikacji: 2023-02-09