10/2022 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta 2022

Lp.

KARTA INFORMACYJNA

1.

Numer karty/rok

10/2022

2.

Rodzaj dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko

3.

Temat dokumentu

Inne

4.

Nazwa dokumentu

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Dąbrówka w Suwałkach.

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu

Zakres zgodny z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku (…)(Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami)

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Województwo: podlaskie

Powiat i gmina: miasto Suwałki

7.

Znak sprawy

AGP-RU.6721.115.16.2022

8.

Dokument wytworzył

Urząd Miejski w Suwałkach– Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, Referat Urbanistyki

9.

Data dokumentu

19.04.2022

10.

Dokument zatwierdził

 

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Miejski w Suwałkach,  Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, e-mail: org@um.suwalki.pl  

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

www.um.suwalki.pl w zakładce Obwieszczenia Prezydenta

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

9/2022

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

5.05.2022

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

 

18.

Uwagi

Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany pozytywnie przez RDOŚ w Białymstoku (opinia z dnia 30.12.2021 r., znak pisma: WSTI.410.1.39.2022.DKV) i PPIS w Suwałkach (znak pisma NZ.0522.28.2021, z dnia 23.12.2021 r.)

 

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Leszczyński

Data wytworzenia: 2022-05-05

Wprowadzający: Bogdan Leszczyński

Data modyfikacji: 2022-05-05

Opublikował: Bogdan Leszczyński

Data publikacji: 2022-05-05