Telefony alarmowe

TELEFONY ALARMOWE
112 - Telefon Ratunkowy

986 - Straż Miejska
566 02 11, 662 364 102 - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
567 27 00 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne,
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne

ADRESY SŁUŻB MUNDUROWYCH
Komenda Miejska Policji w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. Pułaskiego 26

tel. 47 714 24 03, email: kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
16 – 400 Suwałki, ul. Witosa 10

tel. 47 711 75 10, fax 47 711 75 09

e-mail: sekretariat@kmpsp.suwalki.pl

Straż Miejska w Suwałkach
16 – 400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 71A

tel. (087) 563 56 20, 563 56 17, alarmowy 986

e-mail: sm@um.suwalki.pl

14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

16 – 400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21

tel. (087) 566 99 33, fax (087) 566 93 42

 

I N S T Y T U C J E   N I O S Ą C E   P O M O C

0800 106 226 - Bezpłatna infolinia

564 15 48 - Koordynator ds. bezdomności i żebractwa
566 38 97 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
569 62 40 - Podlaskie Centrum Pomocy Bliźniemu "Markot"
566 44 02 - Polski Komitet Pomocy Społecznej
800 137 200 - Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia dla Osób Nietrzeźwych, Uzależnionych i Bezdomnych
565 28 91 - Dział Pomocy Kryzysowej (MOPS)

Udostępniający: Grzegorz Kosiński - Komendant Straży Miejskiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Żukowski

Data wytworzenia: 2016-05-31

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-12-31

Data modyfikacji: 2023-09-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2008-12-31