Protokół nr 18/2016 KSiRG

Data wydania 2016-02-16
Protokół nr 18/2016
posiedzenia wspólnej Komisji Finansowo-BudŜetowej Rady Miejskiej w Suwałkach
oraz Komisji Strategii i Rozwoju Gospodarczego
odbytego w dniu 16 lutego 2016 r.

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wytworzenia: 2016-02-16

Data wprowadzenia: 2016-03-31

Data modyfikacji: 2016-03-31

Data publikacji: 2016-03-31