Protokół nr 10/2015 KOiW

Data wydania 2015-09-23
Protokół nr 10/2015
z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej w Suwałkach
odbytego w dniu 23 września 2015 r.

Udostępniający: Grażyna Herbaczewska - kierownik Biura Rady Miejskiej w Suwałkach

Data wprowadzenia: 2015-10-29

Data modyfikacji: 2015-10-29

Data publikacji: 2015-10-29