Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok

                                                                         

                                                                                                                                                            

Plan kontroli

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach na 2019 rok.

(przyjęty na posiedzeniu Komisji w dniu  15 stycznia 2019 r.)

 

 

Lp.

Termin

realizacji

Organ/jednostka kontrolowana

Tematyka kontroli

 

1.

 

styczeń/marzec

Placówka opiekuńczo - wychowawcza

 

Przeprowadzenie kontroli                        w zakresie realizacji zadań statutowych.

 

 

2.

 

 

kwiecień/czerwiec

 

Prezydent Miasta Suwałk

Sprawozdanie finansowe Miasta Suwałk wraz ze sprawozdaniem                 z wykonania budżetu miasta za 2018 rok (wypracowanie opinii                i przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium Prezydenta Miasta Suwałk za 2018 rok).

 

3.

 

lipiec/wrzesień

Szkoła Podstawowa nr 7      w Suwałkach

Przeprowadzenie kontroli                         w zakresie realizacji zadań statutowych.

 

4.

 

 

 

październik / grudzień

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej                     w Suwałkach

Przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań statutowych.

 

 

Zgodnie z  § 55 ust. 6 Statutu Miasta Suwałk „Plan kontroli…” może być uzupełniany o inne zadania zlecone przez Radę Miejską w zakresie kontroli.

                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

              Rady Miejskiej w Suwałkach

 

           Zbigniew R. De-Mezer

 

 

 

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Nowicki

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-02-05

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2019-02-05