Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – rejestr działalności regulowanej

Rejestracja działalności gospodarczej, zmiana danych we wpisie, zawieszenie, wznowienie, zaprzestanie wykonywania działalności.
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach:
- uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
- uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;
- wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru;

Kogo dotyczy
Osoba fizyczna

Czas realizacji
Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Wymagane dokumenty
  • Wpis z urzędu

Opłaty
Brak

Tryb odwoławczy
Nie dotyczy

Podstawy prawne
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1291 z późn. zm. )

Urząd, w którym realizowana będzie sprawa
Urząd Miejski w Suwałkach
Wydział Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Adama Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki
Telefon: 87 5628132

Miejsce przyjmowania dokumentów:
I piętro, pokój 122

Godziny przyjmowania dokumentów
Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

lub

Skorzystaj z nowoczesnego sposobu realizacji usług online i sprawdź dane firmy w Koncie Przedsiębiorcy.
Zarejestruj działalność gospodarczą, zmień dane we wpisie CEIDG, zawieś, wznów lub zamknij firmę na Biznes.gov.pl   Zrealizuj online

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-05-13

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-05-13