Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń do składów obwodowych komisji wyborczych w mieście Suwałki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń do składów obwodowych komisji wyborczych w mieście Suwałki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień  28 czerwca 2020 r.

 

            Na podstawie § 6 ust. 5. Uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491 ze zm.), tj. z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Urząd Miejski w Suwałkach informuje.

          Biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego w tym przyjmowanie przez urzędników wyborczych (za pośrednictwem urzędu miejskiego) zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, dokonanie tych czynności może zostać wykonane poprzez:

  1. Przekazanie zgłoszeń dla obsługującego urzędnika wyborczego: Bogusław Puchlik, pok. 127, tel. 87 562 81 21 (z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych –  dezynfekcja rąk, maseczka), do 12 czerwca 2020 r godz. 1530.
  2. Przesłane (najpóźniej do 12 czerwca 2020 r. i w godzinach pracy urzędu) w formie skanu na adres poczty elektronicznej: bpuchlik@um.suwalki.pl. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Po wysłaniu zgłoszeń na adres email oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu tradycyjną pocztą.
  3. Przesłania do Urzędu pocztą lub kurierem, z tym, że do dotrzymania terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu, a nie data jego nadania (do 12 czerwca 2020 r. godz.1530)

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest :

  1. Uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.
  2. Potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miejskiego w Suwałkach zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

 

            Dodatkowych informacji udziela p. Bogusław Puchlik pod tel. 87 562 81 21.

Powyższy komunikat, Uchwała Nr 161/2020 PKW i druki zgłoszeń zamieszczone są na: http://bip.um.suwalki.pl/wybory_prezrzp_28062020/

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Prezydent Miasta Suwałk

Data wytworzenia: 2020-06-10

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-06-10

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2020-06-10