Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 22 sierpnia 2019 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Komunikat w sprawie przyjmowania zgłoszeń do składów obwodowych komisji wyborczych w Suwałkach w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  13 października 2019 r.

 

Zgłoszenia kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych od numeru 1 do numeru 38 w Suwałkach (zgodnie z informacją Komisarza Wyborczego w Suwałkach) przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1., pok. 127 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od godz. 800 do godz. 1600, od wtorku do piątku od godz. 730 do godz. 1530 w terminie do 13 września 2019 r.  

Informacja Komisarza Wyborczego w Suwałkach i druki zgłoszeń zamieszczone są na stronie  http://bip.um.suwalki.pl/wybory_do_sejmu_rp_i_senatu_rp_2019/

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Komisarz Wyborczy w Suwałkach- Maciej Henryk Romotowski

Data wytworzenia: 2019-08-22

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2019-08-29

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2019-08-28