Informacja dotycząca skladania wniosków pełnomocnictwa ponowne głosowanie 24.05.2015

W związku z ponownym głosowaniem  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w dniu 24 maja 2015 r., Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy składać do dnia 15 maja 2015 roku, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 800 do 1600  wtorek – piątek w godzinach od 730 do 1530 w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Adama Mickiewicza 1 pokój 18 (parter).

       Wyborcy, którym pełnomocnictwo zostało udzielone przed dniem pierwszego głosowania w dniu 10 maja 2015 r. będą mogli głosować na podstawie aktu pełnomocnictwa (przekazanego obwodowej komisji w dniu pierwszego głosowania) również w ponownym głosowaniu.  

    Informację można uzyskać telefonicznie pod nr 566-38-43 lub 562-80-19.

Udostępniający: p.o. Naczelnik WSO Grzegorz Żukowski

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Żukowski

Data wytworzenia: 2015-05-12

Wprowadzający: Grzegorz Żukowski

Data wprowadzenia: 2015-05-12

Data modyfikacji: 2015-05-12

Opublikował: Grzegorz Żukowski

Data publikacji: 2015-05-12