Obsługa osób z dysfunkcją słuchu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

Obsługa osób z dysfunkcją słuchu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach

Obsługa osób z dysfunkcją słuchu w Urzędzie Miejskim w Suwałkach jest możliwa z udziałem tłumacza języka migowego będącego pracownikiem Fundacji Diarice.

Osoba potrzebująca pomocy (lub osoba w jej imieniu) powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

  • osobiście – w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, parter (portiernia),
  • pisemnie na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki,
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres – org@um.suwalki.pl,
  • telefonicznie na numer – 87 562-80-00.

Do zgłoszenia należy podać następujące dane:

  1. imię i nazwisko osoby potrzebującej pomocy,
  2. wskazanie terminu i godziny wizyty, wydziału lub opisu sprawy,
  3. numer telefonu osoby do kontaktu lub adres e-mail.

Właściwy wydział do załatwienia sprawy zgłasza potrzebę pomocy tłumacza języka migowego do punktu informacyjnego prowadzonego przez Fundację Diarice przy ul. Wesołej 22 w Suwałkach pod numer telefonu: 505-984-459.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Szczęsna - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

Data wytworzenia: 2021-04-16

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2021-04-16

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2021-04-16