Porozumienie nr 10/23 z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie powierzenia Miastu Suwałki realizacji zadania publicznego dotyczącego organizowania nauki religii Kościoła Staroobrzędowego uczniów z terenu Gminy Olecko

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Dorota Sidorowicz - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania

Data wytworzenia: 2023-05-10

Wprowadzający: Ewelina Suchocka

Data modyfikacji: 2023-06-30

Opublikował: Ewelina Suchocka

Data publikacji: 2023-06-30