Rejestr zgłoszeń budowy 2018

Lp.

NR I DATA WPŁYWU ZGŁOSZENIA

DATA UMIESZCZENIA W BIP

INWESTOR

RODZAJ I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,  

W PRZYPADKU BUDYNKU KUBATURA

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ NUMER UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

POSTANOWIENIE O UZUPEŁNIENIU, DATA WYSŁANIA, DATA UZUPEŁNIENIA

DATA WYCOFANIA ZGŁOSZENIA PRZEZ INWESTORA, PRZEKAZANIE ZGODNOŚCI Z WŁAŚCIWOŚCIĄ, POZOSTAWIENIE BEZ ROZPOZNANIA

NR I DATA DECYZJI O SPRZECIWIE, DATA NADANIA / INFORMACJA O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU

1

AGP.6743.1.2018.EBA

04.01.2018

Elżbieta Maria Rybak

Usługi Projektowe z/s w Suwałkach

ul. Klonowa 43/47

działająca w imieniu  inwestora

PGE Dystrybucja S.A

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Budowa linii kablowej nN-0,4kV, YAKXS 4x120 mm dł 311 m wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na działkach

35205/1, 35205/2,35320 w Suwałkach

mgr inż. Elżbieta Maria Rybak

 SUW 131/85

 

 

Bez sprzeciwu

25.01.2018

2

AGP.6743.22.2018.MM

14.02.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej preizolowanej (z siecią monitoringu) na działkach nr geod. 32996/6, nr geod. 32997/2 przy ulicy Sportowej w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

07.03.2018

3

AGP.6743.36.2018.MM

02.03.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) z przyłączami do budynków przy ulicy Wiśniowej na działkach nr geod. 23266, 23302, 23303, 23304, 23306, 23309, 23310, 23311, 23312 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.03.2018

4

AGP.6743.62.2018.MM

05.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) z przyłączami do budynków przy ulicy Różanej na działkach nr geod. 23288, 23289, 23292, 24218/1, 24219/1, 24220/1 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

26.04.2018

5

AGP.6743.63.2018.MM

05.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) z przyłączami do budynków przy ulicy Jodłowej na działkach nr geod. 23244, 23253, 23254, 23257, 23258, 23266 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

26.04.2018

6

AGP.6743.66.2018.MM

10.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej z przyłączami do budynków przy ulicy Falka na działkach nr geod. 22692/13, 22692/4, 22643/3, 22693, 22691, 22690 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

01.05.2018

7

AGP.6743.67.2018.MM

10.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od pkt. C-8B/4 do M-12K/1A przy ulicy Wojska Polskiego na działkach nr geod. 10963, 33038/7, 31363/17 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

Wniosek wycofano

23.04.2018

8

AGP.6743.81.2018.MM

20.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej (z siecią monitoringu) od komory R-10/3 do R-10/4 na działkach nr geod. 21287, 21286, 25392, 25394, 25387  w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.04.2018

9

AGP.6743.82.2018.MM

20.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej (z siecią monitoringu) od komory R-10/1 do R-10/3 na działkach nr geod. 21303, 21302, 21301, 21300/4, 25408, 21298/4, 21299, 21280/16, 21285, 21288, 21287 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.04.2018

10

AGP.6743.83.2018.MM

20.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej (z siecią monitoringu) od komory R-19 do budynku przy ulicy Szpitalnej 85 na działkach nr geod. 21131, 25248/1, 25662, 21129/1, 21132/1 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.04.2018

11

AGP.6743.85.2018.MM

23.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od pkt. B do M-12K/1A przy ulicy Wojska Polskiego na działkach nr geod. 33038/7, 31363/17 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.04.2018

12

AGP.6743.87.2018.MM

24.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej (z siecią monitoringu) od komory P-3/1 do P-3/3 przy ulicy Klonowej na działkach nr geod. 25305, 23648/18, 23648/19, 23648/39, 23648/25, 23648/31, 23648/30 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

27.04.2018

13

AGP.6743.88.2018.MM

24.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej (z siecią monitoringu) od komory R-4/1 do Pułaskiego 73 na działkach nr geod. 21679/2, 21658/8, 21655/8,21655/15, 21655/14, 21657/4, 21657/3, 21656/7, 21819/1, 21819/2 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

27.04.2018

14

AGP.6743.91.2018.IG

25.04.2018

PGE Dystrybucja S.A

z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21a 

20-340 Lublin

Budowa stacji transformatorowej kontenerowej 20/0,4kV, budowalinii kablowej nN-0,4kV YAKXS 4x240mm2 długości L=204m wraz ze złączami kablowymi na działkach nr 25773, 25774, 25775, 25776, 25782 do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wyszyńskiego/Chopina w Suwałkach

mgr inż. Elżbieta Rybak

SUW 131/85

 

 

Bez sprzeciwu

17.05.2018

15

AGP.6743.93.2018.IG

26.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej (z siecią monitoringu) od komory R-10/1E do budynku przy ul. Lityńskiego 12A

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

02.07.2018

16

AGP.6743.98.2018.IG

27.04.2018

Andrzej Markiewicz

ul. Suzina 10

16-400 Suwałki

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV wykonanej przewodami AsXSn4x95mm2 polegającej na zmianie trasy przebiegu linii nN-0,4 kV na odcinku pomiędzy istniejącym słupem nr 8 – nowoprojektowanym słupem nr 9 – istniejącym słupem nr 10

Stanisław Mikołaj Olejnik

 upr. SUW32/88

 

 

Bez sprzeciwu

18.05.2018

17

AGP.6743.95.2018.IG

30.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Termomodernizacja sieci cieplnej od K-28/3 do K-31 (etap II) przy ul. Północnej - Kowieńskiej

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

07.05.2018

18

AGP.6743.96.2018.IG

30.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Termomodernizacja sieci cieplnej od K-33/1 do K-36A  przy ul. Utrata - Dwernickiego

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

09.05.2018

19

AGP.6743.97.2018.IG

30.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Termomodernizacja sieci cieplnej od K-31 do K-32 (odc 103(FG))  przy ul. Północnej

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

09.05.2018

20

AGP.6743.99.2018.IG

30.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Termomodernizacja sieci cieplnej od K-32 do P-1B na odcinku A-B  przy ul. Kolejowej - Utrata

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

09.05.2018

21

AGP.6743.100.2018.IG

30.04.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Termomodernizacja sieci cieplnej od K-32 do K-33A  przy ul. Kolejowej

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

09.05.2018

22

AGP.6743.106.2018.IG

08.05.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej (z siecią monitoringu) z przyłączami przy ul. Patli w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

14.05.2018

23

AGP.6743.107.2018.IG

10.05.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej  (z siecią monitoringu) od C-8B/4 do pkt.B

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

16.05.2018

24

AGP.6743.112.2018.IG

15.05.2018

PGE Dystrybucja S.A.

ul. Garbarska 21a

20-340 Lublin

Budowa sieci elektroenergetycznej – linie kablowe nn -0,4 kV wraz ze złączami kablowymi nn-0,4 kV, ul. Sikorskiego, dz. nr 30251/6, 30251/7, 30251/8, 30251/9, 30251/10

mgr inż. Patryk Ciszewski

PDL/0087/POOE/15

 

 

Bez sprzeciwu

05.06.2018

25

AGP.6743.115.2018.IG

18.05.2018

Sławomir Klof

ul. Noniewicza 40 lok. 101

16-400 Suwałki

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dz. nr 24563/2

mgr inż. arch. Rafał Godlewski

MA/009/09

 

 

Bez sprzeciwu

08.06.2018

26

AGP.6743.116.2018.IG

21.05.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Termomodernizacja tradycyjnej  sieci cieplnej od K-28/3 do K-31 Etap I,  ul. Wylotowa, dz. nr 24578, 24618, 24576, 24575, 24570/1, 24568

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.05.2018

27

AGP.6743.119.2018.IG

22.05.2018

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.

ul. Gen. W. Sikorsiego 14

16-400 Suwałki

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rur GRP o średnicy 800mm (by-pass) na kanale deszczowym odprowadzającym wody deszczowe poprzez wylot W9 do rzeki Czarna Hańcza , dz. nr 31363/20, ul. Wojska Polskiego

mgr inż. Małgorzata Roszkowska

 

 

Bez sprzeciwu

04.06.2018

28

AGP.6743.120.2018.MM

25.05.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa odcinka sieci cieplnej  wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) od trójnika M-12O/1C do pkt. A i od pkt. B do M-12O/1C/1 przy ulicy Sportowej na działkach nr geod. 32996/6, 32997/2 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

07.06.2018

29

AGP.6743.126.2018.MM

30.05.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Termomodernizacja tradycyjnej  sieci cieplnej od K-31 do K-32 przy ul. Kolejowej na działkach nr geod. 23582/2, 23599/1, 23581/6, 23581/5, 24804/5, 24804/4, 10483/2, 10483/1, 10484/47, 10484/43, 10484/35, 10484/36 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

07.06.2018

30

AGP.6743.136.2018.MM

14.06.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z monitoringiem od komory K-41 do K-41A przy ul. Sikorskiego, Skłodowskiej, Gałaja na działkach nr geod. 10024, 10025, 10026

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

22.06.2018

31

AGP.6743.137.2018.MM

14.06.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z monitoringiem od komory K-41A do budynku przy ul. Skłodowskiej na działkach nr geod. 10024, 10023/4, 11746/16, 12364, 11743/5, 11745

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

22.06.2018

32

AGP.6743.138.2018.MM

15.06.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej z monitoringiem od M-12D do budynku przy ul. Kościuszki na działce nr geod. 11101 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

22.06.2018

33

AGP.6743.156.2018.MM

02.07.2018

Fabryka Mebli „FORTE”

ul. Biała 1

07-300 Ostrów Mazowiecka

Budowa infrastruktury technicznej tj. wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i ciepłociągu do budynku przedszkola i żłobka na działkach nr geod. 24462, 24464/2, 24463/1, 24463/2, 24466/1, 24466/6 przy ul. Północnej w Suwałkach

mgr inż. Dorota Bazylewicz

PDL/0075/PWOS/05

 

 

Bez sprzeciwu

23.07.2018

34

AGP.6743.162.2018.MM

04.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory K-30 do budynku przy ulicy Wylotowej na działkach nr geod.  24511/1, 24515, 24545, 24544 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.07.2018

35

AGP.6743.163.2018.MM

04.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory K-35/2 do budynku przy ulicy Noniewicza na działkach nr geod. 10377/2, 10374/3, 10374/2 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.07.2018

36

AGP.6743.164.2018.MM

04.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory R-8/1 do R-8/1/1 przy ulicy Lityńskiego na działkach nr geod. 25251/6, 21475 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.07.2018

37

AGP.6743.165.2018.MM

04.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory R-8/1/1 do budynku przy ulicy Lityńskiego na działkach nr geod. 25251/6, 21475 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.07.2018

38

AGP.6743.166.2018.MM

04.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory R-8/1/1 do R-8/1/1A przy ulicy Lityńskiego-Putry na działkach nr geod. 25251/6, 21475, 21349/15, 21349/5, 21374/2, 21349/13 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

24.07.2018

39

AGP.6743.167.2018.MM

04.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory R-8/1/1A do budynku przy ulicy Minkiewicza na działkach nr geod. 21349/13, 21349/11, 21373/2 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

24.07.2018

40

AGP.6743.168.2018.MM

04.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory R-8/1/1B do budynku przy ulicy Lityńskiego na działkach nr geod. 25739/2, 25643, 25646, 25642 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

24.07.2018

41

AGP.6743.169.2018.MM

04.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory R-8/1/1B do budynku przy ulicy Putry na działce nr geod. 25739/2 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

24.07.2018

42

AGP.6743.170.2018.MM

04.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory R-8/1/1B do budynku przy ulicy Putry na działkach nr geod. 25739/2, 25646, 25643 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

24.07.2018

43

AGP.6743.171.2018.MM

04.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory P-12 do pkt. A przy ulicy Pułaskiego-Kowalskiego na działkach nr geod. 21542/3, 21280/5 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

24.07.2018

44

AGP.6743.172.2018.MM

04.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory R-8/1/1A do R-8/1/1B przy ulicy Putry na działkach nr geod. 21349/13, 25641, 25646, 25739/2 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

24.07.2018

45

AGP.6743.179.2018.MM

13.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od C-6A do budynku przy ulicy Waryńskiego na działkach nr geod. 10557/1, 10818 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

27.07.2018

46

AGP.6743.180.2018.MM

13.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Modernizacja budynku banku (docieplenie budynku, wymiana pokrycia dachowego, przebudowa otworów w istniejących nadprożach) na działce nr geod. 11200 przy ulicy Sejneńskiej w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

27.07.2018

47

AGP.6743.182.2018.MM

16.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od K-43 do budynku przy ulicy Sikorskiego na działkach nr geod. 30308, 30331/6 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

06.08.2018

48

AGP.6743.186.2018.MM

18.07.2018

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy

im. M. Konopnickiej w Suwałkach”

ul. Kościuszki 25

16-400 Suwałki

Przebudowa i budowa sieci energetycznej (modernizacja 3 skrzynek energetycznych wraz z montażem 3 nowych skrzynek) na działce o nr geod. 31917/2 przy ulicy Zastawie w Suwałkach

Wiesław Baluta

SUW-86/90

 

 

Bez sprzeciwu

06.08.2018

49

AGP.6743.187.2018.MM

19.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od K-27A do budynku przy ulicy Północnej na działkach nr geod. 23617/4, 23617/3 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

06.08.2018

50

AGP.6743.188.2018.MM

19.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od M-2/1 do budynku przy ulicy Noniewicza na działkach nr geod. 12155, 12156, 12153/2 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

06.08.2018

51

AGP.6743.189.2018.MM

20.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od M-2 do M-2/1 przy ulicy Noniewicza na działkach nr geod. 10178/2, 12155 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

06.08.2018

52

AGP.6743.190.2018.MM

20.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od M-11 do M-11/1 przy ulicy Noniewicza na działce nr geod. 11190/11 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

06.08.2018

53

AGP.6743.194.2018.MM

27.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od O-4 do P-13/3 przy ulicy Armii Krajowej-Kowalskiego na działkach nr geod. 25357, 25365, 25345, 25356/1 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

08.08.2018

54

AGP.6743.195.2018.MM

27.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od P-13/2 do P-13/3 przy ulicy Kowalskiego na działkach nr geod. 25356/1, 25356/2, 25582, 22268/5, 21278/1 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

08.08.2018

55

AGP.6743.196.2018.MM

27.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od P-13/1 do P-13/2 przy ulicy Kowalskiego na działkach nr geod. 21278/1, 21279/2, 21591/2, 21278/7 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

08.08.2018

56

AGP.6743.197.2018.MM

27.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od K-27 do K-27A przy ulicy Północnej na działkach nr geod. 24444/2, 23617/9, 23617/18, 23617/4 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

09.08.2018

57

AGP.6743.198.2018.MM

27.07.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od K-40A do budynku przy ulicy Plater na działkach nr geod. 11714/6, 11743/5, 12359/1, 12361 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

20.08.2018

58

AGP.6743.205.2018.MM

10.08.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej w zakresie wykonani izolacji termicznej sieci cieplnej od K-28/3 do K-31 przy ulicy Kowieńskiej na działkach nr geod. 24568, 24509/12, 24509/2, 24511/4, 24511/1 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

24.08.2018

59

AGP.6743.226.2018.IG

04.09.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z monitoringiem) odM-12O/1C/1 w kierunku osiedla Sobola Biel (Etap II), ul. Spotrtowa i A. Piłsudskiej, dz nr 32997/2, 33453, 33452/1, 33452/3, 33452/5, 33451/3, 33447/1, 33446/3, 33445/1, 33441/1

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

14.09.2018

60

AGP.6743.241.2018.MM

20.09.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od R-12/1 do R-12/2 przy ulicy Daszyńskiego na działkach nr geod. 21168/8, 21170/3, 21171/2, 21172/2 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

28.09.2018

61

AGP.6743.242.2018.MM

20.09.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od R-12/2 do budynku przy ulicy Daszyńskiego 9 na działkach nr geod. 21168/8, 21170/3, 25710/2, 25710/3, 25695 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

28.09.2018

62

AGP.6743.243.2018.MM

20.09.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od pkt. A do komory R-10/1 przy ulicy Kowalskiego na działkach nr geod. 21305/2, 21304, 21303, 25408 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

01.10.2018

63

AGP.6743.244.2018.MM

20.09.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od R-12/1 do R-12/1A przy ulicy Daszyńskiego na działkach nr geod. 21172/2, 25710/2, 25692/1, 25692/2,25710/3w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

01.10.2018

64

AGP.6743.245.2018.MM

20.09.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od R-12/1A do budynku przy ulicy Daszyńskiego 3 na działkach nr geod. 25710/3, 25689 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

01.10.2018

65

AGP.6743.246.2018.MM

20.09.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od R-12/1A do budynku przy ulicy Daszyńskiego 3B na działkach nr geod. 25710/3, 25694 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

01.10.2018

66

AGP.6743.257.2018.MM

11.10.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa przyłącza elektroenergetycznej linii kablowej SN 20kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN na działkach nr geod. 35023/2, 35023/1 przy ul. Szafirowej w Suwałkach

gr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

01.11.2018

67

AGP.6743.261.2018.MM

12.10.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z monitoringiem) z przyłączami do budynków przy ul. Paca 8, Kowalskiego 14, 16, 18 na działkach nr geod. 25394, 25381, 25369, 25392, 25387, 25389 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

Postanowienie

29.10.2018

Uzupełniono

06.11.2018

 

Bez sprzeciwu

06.11.2018

68

AGP.6743.277.2018.MM

05.11.2018

Milena i Łukasz Pałuska

ul. Ogińskiego 5C

16-400 Suwałki

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geodezyjnym 31331/1, 31345/1, 31345/12 przy ul. Zastawie i Morskiej w Suwałkach.

mgr inż. Andrzej Balunowski

SUW 106/85

 

 

Bez sprzeciwu

26.11.2018

69

AGP.6743.285.2018.MM

21.11.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej  w zakresie wykonania izolacji termicznej sieci cieplnej wraz z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od pkt. A do A1, A2 do A3, A4 do A5, C1 do D, E do G1 przy ul. Reja-Kowalskiego-Lityńskiego-Witosa-Tysiąclecia Litwy-Pułaskiego w Suwałkach na działkach nr geod. 25408, 21225/5, 21311/7, 21310/8, 21309/11, 21465/8, 21585/2, 21726/20, 21726/24, 21665/16, 21665/17, 21665/20, 21665/21, 21684, 21683, 21665/24, 21679/2, 21680/5, 21680/3, 21680/1, 21681, 21658/9, 22136, 21677/2, 22139/1, 22140/2 – obręb 0001

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

Bez sprzeciwu

23.11.2018

70

AGP.6743.287.2018.EŁ

26.11.2018

SOBOLA BIEL I

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Wrocławska 71/1

15-644 Białystok

Budowa wewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geodezyjnym 33452/2, 33451/2, 33450, 33478/12, 33478/13, 33440, 33439/2, 33441, 33439/1, 33451/4, 33452/4 w Suwałkach.

mgr inż. Sławomir Piechota

WAM/0044/PWOS/11

 

Wniosek wycofano

03.12.2018

 

71

AGP.6743.298.2018.MM

12.12.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej na odcinku od pkt. F do pkt. G przy ulicy Kościuszki na działce nr geod. 10056/16 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

 

 

 

Bez sprzeciwu

27.12.2018

72

AGP.6743.299.2018.MM

12.12.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od komory M-4 do budynku przy ulicy Kościuszki 106 na działkach nr geod. 11494/4, 11493 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

Bez sprzeciwu

27.12.2018

73

AGP.6743.300.2018.MM

17.12.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od N-3 do N-3A przy ulicy Korczaka na działkach nr geod. 12265, 11539/14, 11543/1, 11539/11, 12326 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

Bez sprzeciwu

03.01.2018

74

AGP.6743.301.2018.MM

17.12.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od pkt. A do komory K-39/1 przy ulicy Suzina-E.Plater na działkach nr geod. 10066/2, 10073, 10075/9, 10075/6 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

Bez sprzeciwu

03.01.2018

75

AGP.6743.302.2018.MM

17.12.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Przebudowa sieci cieplnej wysokoparametrowej z budową kanalizacji kablowej monitoringu sieci cieplnej od M-4 do budynku przy ulicy Noniewicza 89 na działkach nr geod. 11494/4, 11797/4, 11487/5, 11487/2, 11487/4 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

Bez sprzeciwu

03.01.2018

76

AGP.6743.303.2018.MM

17.12.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z monitoringiem) z przyłączem do budynku nr 1 przy ul. Poznańskiej na działkach nr geod. 32200/4, 35251, 35236/12, 35236/3, 35236/2, 32445/55, 32445/50 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

Bez sprzeciwu

07.01.2018

77

AGP.6743.304.2018.MM

17.12.2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 6A

16-400 Suwałki

Budowa sieci cieplnej wysokoparametrowej (z monitoringiem) z przyłączami do budynków przy ul. Olsztyńskiej na działkach nr geod. 34945, 32201, 32282/11, 34903, 34905, 34932 w Suwałkach

mgr inż. Andrzej Urbanowicz

SUW 1/96

Bez sprzeciwu

07.01.2018

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2018-01-09

Wprowadzający: Maria Gabriela Mentel

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Maria Gabriela Mentel

Data publikacji: 2018-01-09