Ogłoszenie w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktów planowania przestrzennego

Suwałki, dnia 28 listopada 2023 r.

 

OGŁOSZENIE

w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktów planowania przestrzennego*

Informuję, iż z dniem 28 listopada 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509). Rozporządzenie określa wzór formularza, na którym należy składać:

1) wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego,

2) uwagę, do konsultowanego projektu aktu, o której mowa w art. 8i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

3) wniosek o zmianę aktu planowania przestrzennego,

4) wniosek o sporządzenie aktu planowania przestrzennego

 

Formularz wniosku w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

 

* pod pojęciem aktu planowania przestrzennego - należy rozumieć plan ogólny gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwałę ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

 

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Włoskowska - Naczelnik Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Data wytworzenia: 2023-11-28

Wprowadzający: Dawid Kruszyłowicz

Data modyfikacji: 2023-12-15

Opublikował: Dawid Kruszyłowicz

Data publikacji: 2023-11-28