Akty prawne

Żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie

Bon żłobkowy

Dotacje

 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

  • Obwieszczenie Rady Miejskiej w Suwałkach z  dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planowania w budżecie Miasta Suwałki środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Suwałki oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021r. poz. 809). http://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/obwieszczenie----z-dnia-2021-02-15.html

Sieć przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i specjalnych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

  • Uchwała Nr XXXIX/505/2021 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 5357)  https://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xxxix5052021-z-dnia-2021-12-22.html

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych

 Opłaty za świadczenia w przedszkolach

  • Uchwała Nr LVIII/760/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Suwałki https://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-lviii7602023-z-dnia-2023-06-28.html

Regulamin wynagradzania nauczycieli

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

 Nagrody dla nauczycieli

 Pensum

  • Uchwała nr LVIII/758/2023 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia zasad rozliczania i obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, w tym zajmującym stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 3719) https://bip.um.suwalki.pl/uchwala_s/uchwala-rady-nr-lviii7582023-z-dnia-2023-06-28.html

Stypendia Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie

 

Określenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców

 

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Poświatowska

Data wytworzenia: 2018-08-08

Wprowadzający: Urszula Poświatowska

Data modyfikacji: 2024-02-15

Opublikował: Urszula Poświatowska

Data publikacji: 2018-08-08