Sesje Rady Miejskiej informacja ogólna

Rada Miejska w Suwałkach obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego Rady Miejskiej w ostatnie środy miesiąca o godz. 1530 .

Komisje merytoryczne odbywają posiedzenia na tydzień przed terminem sesji w następujących dniach:

- poniedziałek: Komisja Kultury, Sportu i Turystyki i Komisja Oświaty i Wychowania,

- wtorek: Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

- środa:  Komisja Strategii i Rozwoju Gospodarczego i Komisja Finansowo-Budżetowa.

 W szczególnych przypadkach, terminy obrad ulegają zmianie.

Zawiadomienia o terminach posiedzeń sesji i komisji merytorycznych wraz z porządkiem posiedzenia wywieszane są na tablicy ogłoszeń Biura Rady Miejskiej w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach, przy ul. Mickiewicza 1.  Szczegółowe informacje  dotyczące terminu oraz porządku obrad sesji i komisji można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej pod numerami telefonów: 087 582-81-44 i  087 562-81-18.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Szypulski

Data wytworzenia: 2019-01-08

Wprowadzający: Marcin Szypulski

Data wprowadzenia: 2008-07-03

Data modyfikacji: 2019-01-08

Opublikował: Marcin Szypulski

Data publikacji: 2008-07-03