Ogłoszenie_informacja

                                                           

AGP.4125.8.2024.JJ

 

INFORMACJA

 

Rada Miejska w Suwałkach, uchwałą Nr LXVIII/891/2024 z dnia 27 marca 2024 r. w  sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się  w  gminnej ewidencji zabytków, położonych w Suwałkach, przyznała następujące dotacje:

 

Lp.

ZABYTEK / adres

Wnioskodawca

Zadanie

Koszt zadania

[zł]

 

Dotacja

[zł]

1.

    dom

    ul. W. Gałaja 43

 

właściciel

prywatny

 

 

remont stolarki

 

14 324

 7 000

 

2.

 

   kamienica

   ul. T. Kościuszki 77

 

właściciel prywatny

 

 remont dachu

 218 217

 83 000

3.

    kamienica

   ul. T. Kościuszki 61

 

właściciel prywatny

 

remont elewacji

 123 788

 50 000

4.

   kamienica

   ul. T. Kościuszki 63

 

właściciel prywatny

 

 

remont elewacji

84 436

40 000

5.

   kamienica

   ul. T. Kościuszki 96

wspólnota mieszkaniowa

 

remont (renowacja)

stolarki

41 580

 20 000

                               

                                                                       Razem                                                                               

482 345

200 000

 

 

                                                                                                                                                                     NACZELNIK  WYDZIAŁU

                                                                                                                                                           Architektury i Gospodarki Przestrzennej

                                                                                                                                                            mgr inż. arch. Małgorzata Włoskowska

 

 

Suwałki, 09.04.2024 r.

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakubanis

Data wytworzenia: 2024-04-09

Wprowadzający: Joanna Jakubanis

Data modyfikacji: 2024-04-09

Opublikował: Joanna Jakubanis

Data publikacji: 2024-04-09