Stan samorządu i jego jednostek organizacyjnych

Jednostki oświatowe:

 • 9 przedszkoli,
 • 3 szkoły podstawowe samodzielne,
 • 5 szkół podstawowych w zespołach
 • 7 gimnazjów w zespołach,
 • 10 zespołów szkół,
 • 1 liceum ogólnokształcące funkcjonujące samodzielnie,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Suwałkach,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach,
 • Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.

Placówki sportowe:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Placówki kultury:

 • Biblioteka Publiczna w Suwałkach,
 • Muzeum okręgowe w Suwałkach,
 • Suwalski Ośrodek Kultury w Suwałkach.

Placówki pomocy społecznej:

 • Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,
 • Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza w Suwałkach,
 • Izba Wytrzeźwień w Suwałkach.

Spółki i zakłady:

 • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach,
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Suwałkach,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach,
 • Targowiska Miejskie w Suwałkach,
 • Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach,
 • Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach,

Specjalistyczne:

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach,
 • Komenda Miejska Policji w Suwałkach,
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach,
 • Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach.

Udostępniający: Józef Gajewski - Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-31

Data modyfikacji: 2014-06-09

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-31