ZARZĄDZENIE NR 45 /2016 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR   45 /2016

PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK

 

z dnia 15 lutego 2016 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

 

Na podstawie art. 182 § 1, pkt 1, § 2 pkt 1 i 2, § 2a, § 3 pkt 1 i 2 oraz art.283 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz.1016 oraz Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 oraz poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043,1044,1045,1923 i 2281) zarządzam co następuje:

 

§1

Powołuję obwodowe komisje wyborcze w Suwałkach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udostępniający: Prezydent Miasta Suwałk

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Żukowski

Data wytworzenia: 2016-02-15

Wprowadzający: Grzegorz Żukowski

Data wprowadzenia: 2016-02-15

Data modyfikacji: 2016-02-15

Opublikował: Grzegorz Żukowski

Data publikacji: 2016-02-15