Ogłoszenie o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2016 r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości informację o realizacji zadań pod nazwą:

 

1. Modernizacja dwóch sal zajęć, dwóch gabinetów terapeutycznych i sekretariatu oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Przedszkola nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Putry 4B

2. Modernizacja dwóch łazienek w pawilonie III w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 13

3. Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach , ul. Klonowa 51.

 

            Zadania te realizowane będą na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.) .  

Udostępniający: Urząd Miejski w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Hrynkiewicz

Data wytworzenia: 2016-07-27

Wprowadzający: Adam Tyczkowski

Data modyfikacji: 2016-07-27

Opublikował: Adam Tyczkowski

Data publikacji: 2016-07-27