Porozumienie nr 10/ 2016 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 29 lutego 2016r. pomiędzy Miastem Suwałki a Gminą Suwałki w sprawie realizacji wychowania przedszkolengo dla dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki

Udostępniający: Alicja Jacewicz - naczelnik Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu

Data wprowadzenia: 2016-03-30

Data modyfikacji: 2016-03-30

Data publikacji: 2016-03-30