Porozumienie nr 11/2015 zawarte dnia 11 marca 2015 roku pomiędzy Gminą Giby a Miastem Suwałki w sprawie ustalenia zasad pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez Miasto Suwałki na każde dziecko uczęszczające do niepublicznego przedszkola ...

Udostępniający: Alicja Jacewicz - Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu

Data wprowadzenia: 2015-05-19

Data modyfikacji: 2015-05-19

Data publikacji: 2015-05-19