Zrealizowane zadania publiczne w dziedzinie turystyki oraz wysokość środkówprzeznaczonych na ich realizację w 2006 r.

 
Zadanie

Organizacje (Stowarzyszenia)

Ogólna koszt zadania

Kwota przyznanej dotacji z budżetu miejskiego

  Wspieranie organizacji imprez z zakresu turystyki aktywnej, kwalifikowanej i specjalistycznej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-KrajoznawczeOddział w Suwałkach

 84.898,83 zł

14.640 zł

Ośrodek Wsparcia Dziennego Dziecka i Rodziny

2.120 zł

930 zł

Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie “Nadzieja”

 3.000 zł

 1.350 zł

Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski

1.406,98 zł

800 zł

Animacja rekreacyjna nad Zalewem Arkadia w miesiącach lipiec - sierpień

Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

 8.570 zł

 5.000 zł

Wspieranie szkoleń i doskonalenie kadry w zakresie usług turystycznych

Polskie Towarzystwo Turystyczno – KrajoznawczeOddział w Suwałkach

 4.143 zł

 2.560 zł

Wspieranie działań z zakresu ratownictwa i turystyki wodnej

Suwalskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

52.977,22 zł

10.000 zł

Prowadzenie Miejskiego Punktu Informacji Turystycznej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Suwałkach

 30.747,27 zł

 20.000 zł

 Dofinansowanie wydawnictw o tematyce regionalnej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-KrajoznawczeOddział w Suwałkach

 35.000 zł
  9 699,96 zł
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-21

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-12-23

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-21