Zrealizowane zadania publiczne w dziedzinie kultury i sztuki oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w 2004 r.

Zrealizowane zadania publiczne w dziedzinie kultury i sztuki oraz wysokość środków

przeznaczonych na ich realizację w 2004 r.
Zadanie

Organizacje (Stowarzyszenia)

Ogólna Kwota wydatku

Kwota z budżetu miejskiego

Wspieranie atrakcyjnych imprez kulturalnych mających na celu rozwój życia kulturalnego w Suwałkach oraz wypromowanie wiodącej imprezy plenerowej

- Oratorium św. Jana Bosko;

1.491,80 zł;

800 zł;

- Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. E Młynarskiego;

28.942,69 zł;

26.000 zł;

- Fundacja “Aukso”;

106.371,37 zł;

15.000 zł;

- Stowarzyszenie “Jazz – Blues”;

16.620 zł;

10.560 zł;

- Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego;

47.797,90 zł;

20.000 zł;

Wspieranie środowisk twórczych i ruchu amatorskiego

- Centrum Aktywności Społecznej “Pryzmat”;

2.000,17 zł;

2.000 zł;

Propagowanie kultury i sztuki ludowej regionu

- Stowarzyszenie “Nadzieja”;

77.389,60 zł;

4.400,26 zł;

- Stowarzyszenie Kulturalne “Janko Muzykant”;

11.434 zł;

5.000 zł;

Wspieranie różnych form edukacji kulturalnej, w tym promocja czytelnictwa.

- Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza;

2.960 zł;

2.960 zł;

- Stowarzyszenie Kulturalne “Bibliofil”;

5.355 zł;

4.785 zł;

- Stowarzyszenie Edukacji Muzycznej;

7.213,17 zł;

1.100 zł;

- Uniwersytet Trzeciego Wieku;

1.248,11 zł;

1.200 zł;

- Społeczna Organizacja “Przystań”;

2.094,74 zł;

1.000 zł;

- Stowarzyszenie “Pomoc Dzieciom”;

28.686,65 zł;

5.700 zł;

- Komenda Hufca ZHP;

6.080 zł;

1.400 zł;

- Stowarzyszenie Klub Seniora;

1.819,53 zł;

2.000 zł;

Upowszechniania i promocja tożsamości kulturalnej Suwałk i Suwalszczyzny w Polsce i za granicą oraz wspieranie działań środowisk twórczych w tym zakresie.

- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, Pieśni i Tańca Suwalszczyzny;

 
 

28.930,08 zł;

 
 

9.300 zł;

Wspieranie wydawnictw promujących dorobek kulturowy oraz przeszłość Suwałk i Suwalszczyzny.

- Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe.

16.810 zł;

5.000 zł;

Wspieranie działań służących podtrzymywaniu i upowszechnianiu tradycji patriotycznych i narodowych

- Stowarzyszenie Przyjaciół Suwalszczyzny;

3.500 zł;

3.000 zł;

- Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Pol.;

2.000 zł;

2.000 zł;

                                                                                                                    RAZEM:        398.744,81zł                      123.205,26 zł
(stan na dzień 31 grudnia 2004 r.)
 
Sporządził:
Marcin Michniewicz
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Alicja Andrulewicz - Wydział Kultury i Turystyki

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-21

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2008-12-21

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-21