Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Suwałkach

Od dnia 1 stycznia 2021 roku Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach przekształciła  się w dwa domy:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach ,,Dom nr 1”  ul. Filipowska 20 a lok. 1, 16-400 Suwałki
tel./ fax (87) 566-31-25
e-mail: placowkasuwalki@wp.plsekretariat@placowka.suwalki.eu
www: http://pow.suwalki.pl
 
Osoba reprezentująca jednostkę:
mgr Jerzy Dąbrowski - Dyrektor
 
Godziny pracy placówki:
- administracja – 7:30 do 15:30
- wychowawcy – zgodnie z planem pracy
 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach ,,Dom nr 2” ul. Filipowska 20 a lok. 2, 16-400 Suwałki
tel. 504-185-344

e-mail: placowkasuwalki@wp.plsekretariat@placowka.suwalki.eu
www: http://pow.suwalki.pl
 
Osoba reprezentująca jednostkę:
mgr Jerzy Dąbrowski - Dyrektor

Godziny pracy placówki:
- administracja – 7:30 do 15:30
- wychowawcy – zgodnie z planem pracy

Charakterystyka obiektu:

Obiekt jest elementem wchodzącym w skład zespołu podlegającego nadzorowi Państwowej Służby Konserwacji Zabytków. Przeznaczony jest do całorocznego użytkowania. Jest niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym. Budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić możliwość dostępu również dla osób niepełnosprawnych. W tym celu przewidziano przy wejściu do budynku od strony dziedzińca – pochylnię.

Zakres działania:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  ,,Dom nr 1" typu interwencyjno-socjalizacyjnego  i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach ,,Dom nr 2" typu socjalizacyjnego, są publicznymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, które zapewniają dzieciom i młodzieży, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspierają działania rodziców w sprawowaniu opieki.
 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach ,,Dom nr 1" przeznaczona jest na 14 miejsc:
 
- 8 miejsc socjalizacyjnych
- 6 miejsc interwencyjnych
 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach  ,,Dom nr 2" przeznaczona jest na 14 miejsc socjalizacyjnych.

Podstawowe zadania działalności:

Celem działalności Placówek jest zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i kształcenia oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówki mają za zadanie przygotować ich również do samodzielnego życia.


Placówki w szczególności zapewniają  dziecku:
 
- całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajają jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;   
- realizują przygotowany  we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
- umożliwiają kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej;
- podejmują działania w celu powrotu dziecka do rodziny;  
- zapewniają dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;  
- obejmują dziecko działaniami terapeutycznymi;
- zapewniają korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Dąbrowski - Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach

Data wytworzenia: 2019-05-09

Wprowadzający: Radosław Jabłoński

Data wprowadzenia: 2009-01-30

Modyfikujący: Radosław Jabłoński

Data modyfikacji: 2021-05-10

Opublikował: Radosław Jabłoński

Data publikacji: 2009-01-30