Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach

 Budynek DPS

Kontakt:

ul. Pułaskiego 66, 16-400 Suwałki 

tel. (0-87) 562-85-00

fax (0-87) 562-85-07

www.dpskalina.suwalki.pl  e-mail: dps_kalina@mgmnet.pl

Osoba reprezenturąca jednostkę:

Krystyna Jaśkiewicz - Dyrektor

Godziny pracy:

Kierownictwo, administracja - 07:00 – 15:00

Personel opiekuńczy – dostępność kontaktu przez całą dobę

 

Charakterystyka obiektu:

Jednostka organizacyjna o zasięgu ponadlokalnym podległa miastu Suwałki. Istnieje od   1963 r. i jest miejscem pobytu dla 195 osób dorosłych obojga płci przewlekle somatycznie chorych, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, a jedynie uzasadnia potrzebę opieki i terapii.

W 2006 r. po wprowadzeniu standaryzacji  Dom uzyskał zezwolenie na prowadzenie DPS „Kalina” na czas nieokreślony zgodnie z Decyzją PS. V. EF. 9013/12/06 z dnia 14.12.2006 r.

 

Zakres działania:

Dom świadczy mieszkańcom usługi opiekuńcze, wspomagające oraz w zakresie potrzeb bytowych.

 

Podstawowe zadania działalności:

- zapewnianie całodobowego pobytu, pomoc w utrzymaniu czystości, wykonywaniu podstawowych czynności życiowych, pielęgnacja oraz załatwianie spraw osobistych.

- umożliwianie udziału w terapii zajęciowej , podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwianie zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem.

 


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Adam Karczewski - Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2008-12-17

Data modyfikacji: 2010-07-06

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2008-12-17