Zgłoszenie głosowania korespondecyjnego

W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 05 maja 2014 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców miasta Suwałki, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

W zgłoszeniu, wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Do zgłoszenia, dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

         Zgłoszenia należy składać do dnia 05 maja 2014 roku, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 730 do 1700, wtorek– piątek od godz. 730 do 1530 w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Adama Mickiewicza 1 pokój 18 (parter).

         Informację można uzyskać telefonicznie pod nr 566-38-43 lub 562-80-19. 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Grzegorz Żukowski

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Żukowski

Wprowadzający: Grzegorz Żukowski

Data wprowadzenia: 2014-04-15

Modyfikujący: Grzegorz Żukowski

Data modyfikacji: 2014-04-15

Opublikował: Grzegorz Żukowski

Data publikacji: 2014-04-15