Dopisywanie do spisu wyborców żołnierzy, policjantów, .....

W związku z zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, Urząd Miejski w Suwałkach informuje, że żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową, pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkiwania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, są dopisywani na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę.

         Wnioski o dopisanie do spisu należy składać w dniach między 5 a 12 maja 2014 roku, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek 730 do 1700, wtorek – piątek w godzinach od 730 do 1530 w Wydziale Spraw Obywatelskich, ul. Adama Mickiewicza 1 pokój 18 (parter).

         Informację można uzyskać telefonicznie pod nr 566-38-43 lub 562-80-19.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Grzegorz Żukowski

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Żukowski

Wprowadzający: Grzegorz Żukowski

Data wprowadzenia: 2014-04-22

Modyfikujący: Grzegorz Żukowski

Data modyfikacji: 2014-04-22

Opublikował: Grzegorz Żukowski

Data publikacji: 2014-04-22