Telefony alarmowe

T E L E F O N Y    A L A R M O W E  

112 - Telefon Ratunkowy

566 02 11, 662 364 102 - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
567 27 00 - Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne,
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne

          

 

A D R E S Y   S Ł U Ż B    M U N D U R O W Y C H

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Pułaskiego 26

tel.(087) 5641503, fax (087)5641506

 

 

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej

16 – 400 Suwałki, ul. Pułaskiego 73

tel. (087) 567 82 09, fax (087) 564 1661

e-mail:kmpspsu@straz.bialystok.pl

 

Straż Miejska w Suwałkach

16 – 400 Suwałki, ul. Noniewicza 71A

tel. (087) 563 56 20, 563 56 18 fax (087) 563 56 95, alarmowy 986

e-mail: sm@um.suwalki.pl

 

14 Suwalski Pułk Artylerii Przeciwpancernej

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

16 – 400 Suwałki, ul. Wojska Polskiego 21

tel. (087) 566 99 33, fax (087) 566 93 42

Metryka strony

Udostępniający: Grzegorz Kosiński - Komendant Straży Miejskiej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Grzegorz Żukowski

Data wytworzenia: 2016-05-31

Wprowadzający: Michał Nowicki

Data wprowadzenia: 2008-12-31

Modyfikujący: Michał Nowicki

Data modyfikacji: 2019-11-25

Opublikował: Michał Nowicki

Data publikacji: 2008-12-31