Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2011 roku ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł.

Umorzenia:

  1) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach kwota 479.957,00 zł - spełnienie przesłanek wskazujących na istnienie „interesu publicznego”,

  2) Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach, kwota 10.383,00 zł - spełnienie przesłanek wskazujących na istnienie „interesu publicznego”Odroczenia terminu płatności:

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach,

 2. Wigry Projekt S.A. Suwałki,

 3. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Suwałki,Rozłożenie płatności na raty:

 1. Marian Żynda Suwałki,

 2. Ryszard Podziewski Suwałki,

 3. Alina Krzywicka Suwałki,

 4. Zenon Truchan Suwałki,

 5. Zofia Łapińska Suwałki,

 6. „Lutostański” Spółka z o.o. Suwałki

 7. Suwalskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Suwałkach,

 

Metryka strony

Udostępniający: Sławomir Sieczkowski - Naczelnik Wydziału Finansowego

Wytwarzający/odpowiadający: Zenon Rytwiński

Wprowadzający: Zenon Rytwiński

Data wprowadzenia: 2012-05-02

Modyfikujący: Zenon Rytwiński

Data modyfikacji: 2012-05-04

Opublikował: Zenon Rytwiński

Data publikacji: 2012-05-02