Start / Jednostki organizacyjne / Komunalne Jednostki Organizacyjne / Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

Kontakt:

ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki

tel. centrala (87) 563-50-00

Sekretariat  (87) 563-50-00

Fax  (87) 563-50-79

www: http://www.zbm.suwalki.pl

Osoba reprezenturąca jednostkę:

Jarosław Lebiediew - Dyrektor


Godziny pracy:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Struktura organizacyjna:

ZASTĘPCA DYREKTORA - Wiesław Lange tel.(087) 563-50-02

GŁÓWNY KSIĘGOWY - Bożenna Ratkiewicz tel.(087) 563-50-22

PION OGÓLNY

  • DZIAŁ ORGANIZACJNO-ADMINISTRACYJNY
  • RADCA PRAWNY
  • DZIAŁ LOKALI i DODATKÓW MIESZKANIOWYCH
  • DZIAŁ EKSPLOATACJI / Zespół Konserwacji
  • DZIAŁ TECHNICZNY
  • DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY / Zespół Windykacji

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach – jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Suwałki, działającą w formie zakładu budżetowego nie posiadającą osobowości prawnej, któremu został nadany REGON 790002270 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 844-000-59-39.

            Zarząd działa na terenie miasta Suwałk i jego siedziba mieści się w Suwałkach przy ulicy Wigierskiej 32.

Przedmiot działania Zarządu:

1) gospodarowanie, zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Miasta Suwałki;

2) zarządzanie (administrowanie) nieruchomościami stanowiącymi współwłasność Miasta; 

3) reprezentowanie Gminy Miasta Suwałki jako członka wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta;

4) współpraca z zarządcami nieruchomości, w których Miasto jest współwłaścicielem,
 

5) realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Miejskiej w Suwałkach w sprawie określenia zasad finansowania z budżetu Miasta remontów budynków mieszkalnych;

6) realizacja planu finansowego Zarządu;

7) planowanie, zlecanie i nadzorowanie inwestycji, remontów oraz robót remontowo-modernizacyjnych, napraw bieżących, robót konserwacyjnych i adaptacyjnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki;

8) zawieranie umów na najem, dzierżawę lokali mieszkalnych, w tym: socjalnych, pomieszczeń tymczasowych oraz lokali użytkowych i nieruchomości gruntowych niezabudowanych;

9) obsługa najemców i dzierżawców w zakresie wynikającym z zadań wynajmującego, wydzierżawiającego oraz innych obowiązków nałożonych przez organy Miasta i przepisy prawa;

10) prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym windykacji należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych i garaży;

11) organizowanie przetargów na najem lokali użytkowych;
 
12) prowadzenie spraw związanych z:
 

a) rozpatrywaniem wniosków o przydział lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych,

b) opracowywaniem, po zasięgnięciu opinii społecznej komisji mieszkaniowej, rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu,

c) przekwaterowaniem osób z budynków i lokali przeznaczonych do remontu lub rozbiórki,

d) zamianą mieszkań,

e) eksmisją;
 

13) prowadzenie spraw organizacyjnych, prawnych, administracyjnych, finansowych i kadrowych związanych z funkcjonowaniem Zarządu.

Regulamin Organizacyjny  i Schemat Organizacyjny
 

przyjęty został zarządzeniem Nr 19/12 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 19 kwietnia 2012 r. i zatwierdzony zarządzeniem Nr 432 /12 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 25 kwietnia 2012 r.

 

 

Załączniki:
Autor: Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach
Data wprowadzenia do BIP: 2009-01-31
Data publikacji: 2009-01-31
Data modyfikacji: 2012-08-09
Drukuj